Eğitiminin amacı, öncelikle bugünkü kendimizi  tanımlamak ve başlangıç noktamızı belirlemek için gerekli yol ve yöntemleri belirleyerek, 21. yüzyılın ortaya koyduğu yeni dünyada etkin bir liderin sahip olması gereken niteliklerle arasındaki farkları görebilmemizi sağlamaktır. Ayrıca bu özelliklere nasıl sahip olabileceğimizin yöntemlerini tartışarak ve zihinsel uygulama ve pratiklerle yakın geleceğin liderlerine etkin ve uygulanabilir bir yol haritası çizebilmektir.

Liderlik eğitimi sayesinde, liderlik kavramı ile ilgili farkındalığınız artmış olacak. Lider ile yönetici arasındaki farkları ayırabilecek, kendinizi davranışsal açıdan daha gerçekçi olarak tanıyacaksınız. Var olan liderlik özelliklerinizle ilgili bilgi sahibi olurken, geliştirilmesi gereken yönlerinizi apaçık görebilecek, değişimin ve dönüşümün inanılmaz bir hızla yaşamlarımızı etkilediği şu günlerde hem kendinizi hem ekibinizi hem de bir bütün olarak kurumunuzu sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamanın yollarını laboratuvar simülasyonu gibi yaşayarak öğreneceksiniz.

İçerik

  • Yeni Liderlik Nedir?
  • Yeni Liderin 3 Yolculuğu 
    • Kendine Yolculuk
    • Sisteme Yolculuk
    • İlişkilere Yolculuk
  • Yeni Lider ve Nietzsche’nin Übermensch’i