Kişisel sorunların birçoğu doğası bakımından felsefidir. Eğer felsefe “yaşamla kurulan bir diyalog” ve birçok sorunun kaynağı da felsefi ise, onlarla yüzleşmenin yolu da “felsefe yapmak”tır.  Diğer bir deyişle ne düşündüğümüz, nasıl düşündüğümüz ne yaşadığımıza, nasıl yaşadığımıza şekil verir.

Aslında hayatta herkesin bir felsefesi vardır, ancak çok az kişi oturup hassas noktaları çözme ayrıcalığına veya rahatlığına sahip olabilmektedir. Günümüzde kurumsal alanda çağdaş yönetim anlayışının, bireysel alanda da sorun çözme, zorluklarla baş etme ve dengeye varmanın en önemli araçlarından biri felsefi düşünmedir. Özellikle karar verme mekanizmalarında başvurulan ana unsurların başında gelir. Öyle ki; karşılaşılan sorunların kökeni çoğu kez yaşam felsefemiz ve davranışlarımıza yön veren duygu ve düşünce sistematiğimiz ile ilişkilidir. Ancak sorununuza felsefi açıdan bakabildiğiniz zaman, şimdi ve gelecekte karşınıza çıkabilecek olan her türlü zorlukta, sağlam temelli, kalıcı ve uzun vadeli gerçek çözümlerin yolunu keşfedebilirsiniz. Gerçek çözümlere akıl yürüterek kavuşursunuz. Sorgulama ve felsefi diyalog bizim için daha iyi bir yaşama açılan kapının anahtarı olabilir. Gerçekten de bu anahtarın kullanıldığı çağlar yaşandı dünyamızda. Örneğin Eskiçağda felsefe insanlara bir yaşam biçimi önermekteydi. Bu çağda felsefi söylem bir sistem kurmak veya bilgi vermek yerine, insanlara acıdan kurtulup mutlu olacakları bir yaşamın yollarını anlatmayı hedeflemişti. 

Bu eğitim bize kendimiz ve içinde yaşadığımız dünyamız için felsefi düşünme sistematiği hakkında farkındalık yaratırken, olağanüstü örneklerle ilham verecek, gerek iş gerekse özel yaşamlarımızda karşılaştığımız sorunları sağlıklı bir zihin yapısı ile ele alabilmemize olanak sağlayacaktır.