Yöneticiler İçin Kariyer Değişim Mentorluğu

Yöneticiler İçin Kariyer Değişim Mentorluğu

Başka bir işe geçerek kariyerinde önemli bir değişiklik yapmak isteyen veya işten çıkartılan profesyonellere yeni kariyerlerine geçiş sürecinde verilen etkin bir kariyer danışmanlığı hizmetidir.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Alanında uzman ve deneyimli danışmanlardan oluşan süreç yönetim grupları aracılığıyla iş yapış şekillerinin iyileştirilmesi, gerekiyorsa yalınlaştırılması, çalışan verimliliğinin, memnuniyetinin ve bağlılığının arttırılması amacıyla organizasyonun stratejik hedef ve planlarına uygun, yeni ve inovatif iş süreçlerinin eklenmesi holistik re-organizasyon ve yeniden yapılandırma çalışmaları danışmanlığıdır.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm Elçileri aracılığı ile çağın paradigmasına uygun, dijital bir dünyanın olasılıklarını, fırsat ve kaynaklarını özümsemiş, dönüşüm ve değişim vizyonu açık, teknolojiyi sadece kullanan olmaktan çok yeni teknolojileri ve ihtiyaçları önceden fark edip projelendirebilecek farkındalıkta ve yetkinlikte, girişimci cesur ve üretken zihinler yaratmak üzere ihtiyaca yönelik kurgulanan bir danışmanlık sürecidir.

İnsan Kaynakları Süreç Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Süreç Danışmanlığı

İnsan Kaynakları, organizasyon ve yönetim sürecinin ana oyuncuları olmasından kaynaklı yönetim sürecinin en önemli öğeleri arasındadır. Re organizasyon süreci, insan psikolojisi göz önünde bulundurularak şirkete değer katacak bir yönetim süreci oluşturmak şirket başarısında kilit rol üstlenmektedir. Bu kapsamda deneyimli uzmanlarımızla tüm insan kaynakları süreçlerini yeniden yapılandırıyoruz.

Size Özel Danışmalık Hizmetleri
& Daha Fazlası İçin